Tướng cổ

Xem cổ cao hay thấp, to hay bé, hình dáng cụ thể có thể dự đoán được sức khỏe, một phần vận mệnh cuộc đời của con người. Tướng cổ nằm trong hình tướng khi xét đoán tướng người.

Không có bài đăng nào