Tướng trán

Trán thuộc thiên đình, thuộc nam nhạc trong ngũ nhạc chủ về trí lực. Xem tướng trán có thể xét đoán thời trẻ, tiềm năng, mối quan hệ với song thân phụ mẫu.

Đàn ông, phụ nữ trên trán có nhiều nếp nhăn ngang thì sao?

Đàn ông, phụ nữ trên trán có nhiều nếp nhăn ngang...

Không phải cứ trên trán có nếp nhăn là xấu. Có những nếp nhăn cho biết tướng người này có khả năng lãnh đạo,...