Tướng mũi

Mũi nằm tại trung đình, quan trọng nhất trong ngũ nhạc. Mũi xấu hay đẹp quyết định thành bại cuộc đời. Xem tướng mũi sẽ xét đoán được tính cách, vận mạng. Nằm trong tổng thể nhân tướng cho nên, mũi cao chưa chắc phải là mũi đẹp, mũi thấp chưa chắc đã là mũi xấu…