Tướng mũi

Mũi nằm tại trung đình, quan trọng nhất trong ngũ nhạc. Mũi xấu hay đẹp quyết định thành bại cuộc đời. Xem tướng mũi sẽ xét đoán được tính cách, vận mạng. Nằm trong tổng thể nhân tướng cho nên, mũi cao chưa chắc phải là mũi đẹp, mũi thấp chưa chắc đã là mũi xấu…

Tướng mũi có ảnh hưởng rất lớn đến phú quý và phúc thọ của mỗi người. Nhân tướng học cũng nhận định được những đặc điểm chung của tướng mũi giữ tiền. Những đặc điểm này sẽ được chia sẻ trong bài dưới đây.