Nốt ruồi

Nốt ruồi xấu đẹp, mờ hay đậm, đen hay đỏ… vị trí ở chân, tay, mặt, mắt… là những dấu hiệu quan trọng trong xem tướng. Xem nốt ruồi có thể dự đoán vận mệnh.