Tướng cổ tay – bàn tay – ngón tay

Bàn tay, ngón tay, cổ tay là các phần cần xem xét kỹ lưỡng khi xem tướng tay dự đoán tương lai vận mệnh, từ đó đưa ra các phương án thay đổi cuộc sống.