Tướng tay

Bàn tay rất quan trọng trong nhân tướng học, đặc biệt là các đường chỉ tay. Xem tướng tay có thể luận giải tính cách, vận mệnh cuộc đời con người, cải thiện cuộc sống.