Xương cốt

Từ xem tướng xương cốt có thể dự đoán sức khỏe, vận mệnh cuộc đời con người. Thông qua xem tướng cốt, hình tướng hay nhân tướng sẽ hoàn thiện đầy đủ, chính xác.

Không có bài đăng nào