Thanh tướng

Thanh tướng là xem đoán tính cách, vận mệnh con người thông qua âm thanh từ giọng nói, tiếng cười. Thanh tướng tốt đẹp sẽ có thể cải thiện vận mệnh.