Tướng gò má

Gò má thuộc ngũ hành kim, nằm ở trung đình, một phần trong ngũ nhạc đại diện cho quyết tâm, ý chí, sự nỗ lực. Xem tướng gò má có thể luận giải tính cách, cuộc đời. Khi xem gò má, cần luận giải chung với tổng thể gương mặt. Vì gò má cao chưa chắc đã xấu, gò má bằng phẳng chưa chắc đã đẹp.