Tướng gò má

Gò má thuộc ngũ hành kim, nằm ở trung đình, một phần trong ngũ nhạc đại diện cho quyết tâm, ý chí, sự nỗ lực. Xem tướng gò má có thể luận giải tính cách, cuộc đời. Khi xem gò má, cần luận giải chung với tổng thể gương mặt. Vì gò má cao chưa chắc đã xấu, gò má bằng phẳng chưa chắc đã đẹp.

Pháp lệnh đến một độ tuổi sẽ bắt đầu nổi rõ và là một căn cứ quan trọng để luận đoán sự nghiệp, đặc biệt là đối với đàn ông. Tuy nhiên có một số người trên mặt lại không có đường vân pháp lệnh, điều này có ý nghĩa…