Tướng lưng

Nhờ vào xem hình dáng lưng rộng hẹp, dài ngắn… có thể dự đoán sức khỏe, vận mệnh của một người. Tướng lưng thuộc hình tướng khi xem tướng cách con người.

Không có bài đăng nào