Trang chủ Từ điển

Từ điển

Thuật xem tướng hay nhân tướng học có rất nhiều những từ ngữ cổ điển khó hiểu. Bởi vậy từ điển sẽ giúp bạn mau trong nắm bắt hiểu ra những từ ngữ chuyên dụng đó.

Ngũ hành trên khuôn mặt và bàn tay theo Nhân tướng

Ngũ hành trên khuôn mặt và bàn tay theo Nhân tướng

Trong nhân tướng học, mỗi bộ phận trên cơ thể con người đều là một ký hiệu của vận mệnh. Khuôn mặt hay bàn...
Luận giải ý nghĩa Tứ Đậu, Lục Phủ, Ngũ Quan khi xem tướng mặt

Luận giải ý nghĩa Tứ Đậu, Lục Phủ, Ngũ Quan khi...

Bài này sẽ giúp chúng ta hiểu về các phương pháp xem tướng mặt thông qua Tứ Đậu, Lục Phủ, Ngũ Quan khi đánh...
Thế nào là tam đình trên gương mặt, lý giải thượng - trung - hạ

Thế nào là tam đình trên gương mặt, lý giải thượng...

Tam đình là cách nhận diện quan trọng khi xem mặt phán đoán con người hoặc nhận định tướng mặt đẹp xấu, dựa vào...
Luận giải ý nghĩa của Ngũ Nhạc trong xem tướng mặt

Ngũ nhạc là gì? Ý nghĩa của Ngũ nhạc trong xem...

Ngũ nhạc trong xem tướng mặt là cách luận giải tướng mặt dựa trên các bộ phận Trán, 2 gò má - lưỡng quyền,...
12 cung trên khuôn mặt - Luận giải các cung theo nhân tướng học

12 cung trên khuôn mặt – Luận giải các cung theo...

Trong nhân tướng học, khuôn mặt của mỗi người được chia thành 12 cung: cung phụ mẫu, cung tử tức, cung quan lộc, cung...