Tướng miệng

Miệng thuộc trung đình, còn được gọi là phán quan, thuộc tứ đậu. Miệng đẹp, sang thì phúc lộc may mắn và ngược lại. Xem tướng miệng có thể dự đoán tính cách, vận mạng.

Tra cứu nhanh: